Dumnezeu te iubeste!

Dumnezeu te iubeste!

Dintre toate atributele lui Dum-nezeu, cel mai greu este să vorbești despre dragostea Lui. S-ar putea să nu înţelegi dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Nu știu daca eu însumi o înţeleg. Încercăm să cuprin-dem ceea ce este de necuprins. Este ca și cum ai încerca să iei oceanul în mâinile tale sau să îmbrăţișezi atmosfera, sau să te ridici la stele.

Atunci când Biblia spune că Dumne-zeu este dragoste acest lucru înseamnă că dragostea este un atribut esenţial al fiinţei lui Dumnezeu. Înseamnă că în Dumnezeu se însumează toată dragostea, astfel încât toată dragostea vine de la Dumnezeu. Și Scriptura spune că dragostea lui Dumnezeu condiţionează toate celelalte atribute ale Sale, astfel încât Dumnezeu nu poate face nimic dacă nu face acel lucru în dragoste.

Cred că la sfârșitul vremurilor, atunci când vom cunoaște așa cum am fost cunoscuţi (1Corinteni 13:22), se va descoperi că și con-damnarea unui om este o expresie a dragostei lui Dumnezeu, ca și răscumpărarea unui om. Dumnezeu nu se poate separa în părţi și să facă cu un atribut un lucru și cu alt atribut, altceva. Astfel că, atunci când Dumnezeu răscumpără un om în dragoste, sau condamnă un alt om în dreptate, El nu Se contrazice, ci dreptatea și dragostea lucrează împreună în Fiinţa unitară a lui Dumnezeu. Dragostea este cauza principălă a bunăvoinţei.

Dragostea dorește întotdeauna binele obiectului ei și nu îi vrea niciodată răul. Dacă iubești cu adevărat pe cineva vrei să fii bun faţă de el și să îi faci bine. De aceea spune Ioan: “În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica” (1Ioan 4:18). Dacă știu că un om mă iubește, nu mi-e teamă de el. Dacă nu sunt sigur de acest lucru, s-ar putea să fiu puţin rezervat în preajma lui.

Toată frica existentă fuge atunci când știm că Dumnezeu ne iubește, deoarece teama vine atunci când suntem în mâinile unuia care nu ne vrea binele. Ne naștem într-o lume în care sunt o mulţime de lucruri împotriva noastră: păcat, Satan, soartă și multe alte lucruri. Dacă suntem în mâna soartei, a lui Satan, a păcatului, avem de ce să ne fie teamă. În cazul în care crezi că te aflii în mâinile sorţii, este evident că ai de ce să te temi, și ești nebun dacă nu îţi este teamă. Dacă ești un păcătos nepocăit și simţi că o sabie stă deasupra capu-lui tău, bineînţeles că există ceva de care să îţi fie teamă.

Dar atunci când prin ușa deschisă a crucii și prin numele și puterea lui Isus Hris-tos, mă încredinţez inimii Tatălui, atunci Dumnezeu anulează tot trecutul, acceptă tot prezentul meu, jură pe numele Său sfânt pentru tot viitorul meu și dragostea lui Dum-nezeu mă preia. Teama dispare din inima mea deoarece a intrat dragostea. Nu mai sunt în mâinile oamenilor.

Dragostea este, de asemenea, o sta-tornicie emoţională. Aceasta înseamnă că se confundă din punct de vedere emoţional cu obiectul ei. Poate suna puţin absurd, dar aţi observat vreodată că, dacă iubești cu adevărat pe cineva, iubești până și hainele acelei per-soane? Îi iubim și pe copiii noștri și le dorim binele. Mă gândesc la fetiţa mea. Dacă ar suferi de o boală foarte gravă și aș putea-o salva printr-o transfuzie de sânge – o transfuzie care m-ar omorî – nu aș ezita nici o secundă. Nu sunt un erou; sunt doar un tată, atâta tot! De ce între Calvar și înviere Petru, Ioan, Bartolomeu și ucenicii au mâncat, au dormit fiind în viaţă și sănătoși în timp ce Isus era mort, în mormânt?Deoarece El s-a identi-ficat emoţionalcu acei ucenici. Să moară pen-tru ei nu a fost o sarcină grea. Isus Hristos nu s-a dus niciodată la ucenicii Săi ca să le spună: “Priviţi, am murit pentru voi! Nu vă amintiţi suferinţele Mele, lacrimile Mele, gemetele Mele și sângele Meu?” Niciodată! Dumnezeu este un artist și de fie-care dată când termină o pictură dă din cap și spune: Este bine! Dumnezeu ne iubește și este satisfăcut de ceea ce face.

Despre acest Dum-nezeu predic eu – nu despre un Dumnezeu de departe, melancolic, acru, îmbufnat care se ascunde într-un palat regal. Predic despre un Dumnezeu prietenos, care este fericit în lu-crarea Sa. Dumnezeul Atotputernic este în mij-locul nostru! El ne va salva și se va bucura de noi! Chiar dacă nimeni nu este fericit, Dum-nezeu este, și El se va odihni în dragostea Lui.

A.W.Tozer

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *