CATEVA CUVINTE DESPRE BISERICA NOASTRA

GBU_0093
Biserica Betania

Betania vine de la Bet-Ananya şi înseamnă casa lui Anania. Aceasta este una din localităţile foarte vechi amintite de cartea lui Neemia, care au fost reconstruite de evreii reîntorşi din robia Babilonului, aparţinând tribului lui Veniamin. De Betania sunt legate unele dintre cele mai frumoase evenimente evanghelice. Aici se afla casa lui Lazăr şi a surorilor sale, Marta şi Maria, unde Iisus era primit cu toată dragostea (Luca 10, 38-42), de aceea şi în Biserica Betania din Arad credem şi dorim ca duhul lui Dumnezeu să fie prezent şi să atingă inimile celor care incă nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu.

PROGRAMUL BISERICII BETANIA

Luni, 18:00 – 19:00 Consiliere spirituală

Luni, 19:00 – 20:30 Seară de rugăciune

Miercuri, 19:00 – 21:00 Programul tinerilor

Joi, 19:00 – 21:00 Serviciu divin

Duminică Dimineața 09:00 – 12:00 Serviciu divin

Duminică Seara 18:00 – 20:00 Serviciu divin


Mărturisirea de credinţă
 1. Noi credem într-un singur Dumnezeu, în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 2. Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu şi că este singura normă de credinţă a credinciosului şi a Bisericii. Noi credem în ineranța Sfintelor Scripturi.
 3. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului şi al îngerilor.
 4. Noi credem că păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om, Adam, şi că fiecare om se naşte în păcat, având nevoie de mântuire.
 5. Noi credem că doar harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea omului, prin jertfa Domnului Isus Hristos, şi că beneficiile acestei jertfe sunt însuşite prin credinţă şi pocăinţă.
 6. Noi credem că naşterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt şi că Duhul Sfânt continuă să lucreze în viaţa credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roadă) şi de a trăi o viaţă sfântă.
 7. Noi credem că botezul în apă se acordă celor care s-au întors la Dumnezeu şi au fost născuţi din nou, că trebuie efectuat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi că este actul prin care credinciosul este integrat în Biserică.
 8. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, însoţit de manifestarea vorbirii în alte limbi, ca experienţă distinctă de naşterea din nou şi de botezul în apă, experienţă prin care credinciosul primeşte putere pentru slujire şi care trebuie să fie urmată de umpleri repetate.
 9. Noi credem că actul Cinei Domnului a fost instituit de Domnul Isus şi că el este un aşezământ esenţial al Bisericii prin care credincioşii îşi exprimă părtăşia cu natura dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos.
 10. Noi credem în continuitatea manifestărilor supranaturale ale Duhului Sfânt, prin darurile pe care le împarte El credincioşilor, spre zidirea Bisericii.
 11. Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor, dar şi în chemarea specială a unor credincioşi de a sluji ca lucrători învestiţi în lucrare prin ordinare.
 12. Noi credem în sanctitatea familiei, ca instituţie rânduită de Dumnezeu prin actul căsătoriei.
 13. Noi credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia până la marginile pământului şi că acest mandat trebuie dus la îndeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.
 14. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-şi răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi şi în răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iad, despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.

Istoric

Biserica Penticostală „Betania” Arad a luat ființă la data de 28 iunie 1945, când primul serviciu religios a fost oficiat în imobilul din strada Voievod Moga Nr. 52/A. Înainte de această dată s-au mai ținut adunări, în mod neoficial în casele credincioșilor, după cum urmează:

 • Pe strada Oituz, nr. 178, la familia Mladin Moise
 • Pe strada Călugăreni (astăzi Cocorilor), nr. 65, la familia Oală Petru
 • Pe strada Mierlei, nr. 20, la familia Mocanu Gheorghe
 • Pe strada Veneției,  nr. 1, la familia Ardeu Petru

La început, Biserica a avut în componența ei credincioși și din alte cartiere ale orașului. Aceștia s-au grupat mai târziu pe cartiere, ținând adunări acolo. În toamna anului 1945, credincioșii care aveau domiciliul în cartierul Micălaca au redeschis o casă de rugăciune, cei care locuiau în cartierul Bujac s-au retras treptat, ținând adunări acolo. La început numai serviciile din timpul săptămânii iar mai târziu și în zilele de duminică.
În anii 1947-1948, un grup de 15 credincioși de la „Oastea Domnului” din cartierul Micălaca Nouă au primit cuvântul lui Dumnezeu și botezul cu Duhul Sfânt, ulterior devenind membri ai Bisericii Penticostale „Betania” Arad. Dintre aceștia îi numim pe Achim Simion, Huțiu Dumitru și Urlea Ștefan, împreună cu familiile lor.

În anul 1946, credincioșii din această Biserică au primit spre găzduire un număr de credincioși veniți din Moldova, datorită situației materiale grele de acolo. Prin eforturi materiale deosebite, frații din Biserică au găzduit musafirii mai mult de un an de zile.
Prima Conferință Națională Penticostală din România a fost găzduită de către Biserica Penticostală „Betania” Arad, în data de 15-16 august 1946.

În anul 1948, în această biserică s-a organizat un curs biblic pentru perfecționarea cunoștințelor evanghelice și pastorale, la care au participat mai mulți frați din țară.
În data de 8 mai 1949, la Arad s-a organizat Primul Consiliu Bisericesc Național, în frunte cu fratele Gheorghe Bradin.

Având în vedere necesitatea completării cunoștințelor personalului din birourile permanente ale Cultului Penticostal, Biserica „Betania” a organizat în anul 1950 un curs de contabilitate.
În data de 13 Mai 1951, Biserica Penticostală „Betania” s-a mutat în imobilul din strada Vișinului nr. 51. În același an, în această clădire a avut loc al II-lea Congres Penticostal din România.
Din anul 1962 până în anul 1969, Biserica „Betania” a fost păstorită de fratele Huțiu Dumitru. Apoi, din anul 1969 până în anul 1987, pastorul Bisericii a fost fratele Mariș Alexandru, ajutat timp de șase ani de fratele Achim Simion.

În anul 1982, luna Noiembrie, are loc, în Biserica „Betania”, Adunarea Generală Electivă a filialei Penticostale Arad, fiind ales supravegheator de filială fratele Riviș-Tipei Pavel. Autoritățile vremii, însă, nu i-au acordat recunoaștere. Începând din luna decembrie a anului 1987, fratele Riviș-Tipei Pavel este pastor coordonator al Bisericii „Betania”. În tot acest timp a fost ajutat de fratele Drăgan Ioan. În anii 1977 și 1988, imobilul din strada Vișinului, nr. 51, a suferit lucrări de extindere și modernizare. Numărul credincioșilor creștea de la an la an, iar localul devenea neîncăpător. Se punea problema unui nou local dar acest lucru nu era posibil. După evenimentele din 1989 a apărut posibilitatea construirii unui nou locaș de închinare, locaş în care ne desfăşăşurăm activitatea şi în acest moment.


SLUJITORI

Tomuța Simion

PĂSTOR Coordonator

Crișan Beniamin

Păstor asistent

Crișan Dănuț

Păstor

Popelea Ioan

PĂSTOR

PRIBEC GINEL

Prezbiter

PREDA-MUȘAT CIPRIAN

Prezbiter

Nica Beniamin

Prezbiter

Bezedea Victor

DIACON & LIDER TINERET

Berar Daniel

Casier


Formaţiile Bisericii

În cadrul serviciilor divine, programul este înfrumuseţat de cele două formaţii principale ale bisericii Betania: Fanfara şi Corul Mixt, dar pe langă acestea în cadrul programelor mai slujesc: corul de fete, corul de copii cât și corul bărbătesc.


Fanfară

Fanfara bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este condusă sub bagheta celor trei dirijori:

 1. Barbu Bogdan
 2. Teo Vesa
 3. Barbu Traian
Corul Mixt

Corul mixt al bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este coordonat de către:

 1. Vicenţiu Gabriel Văcean
 2. Barbu Diana
Corul de fete

Corul de fete al bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este una dintre cele patru formaţii care activează în cadrul programelor publice. Acest cor este coordonat de către:

 1. Barbu Diana
Corul bărbătesc

Corul bărbătesc al bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este un grup  format din fraţi aparținând bisericii Betania care dau slavă lui Dumnezeu prin vocile lor. Acest cor este coordonat de către frații:

 1. Vesa Teodor
 2.  Barbu Traian

Vă aşteptăm!