CATEVA CUVINTE DESPRE BISERICA NOASTRA

GBU_0093
Biserica Betania

Betania vine de la Bet-Ananya şi înseamnă casa lui Anania. Aceasta este una din localităţile foarte vechi amintite de cartea lui Neemia, care au fost reconstruite de evreii reîntorşi din robia Babilonului, aparţinând tribului lui Veniamin. De Betania sunt legate unele dintre cele mai frumoase evenimente evanghelice. Aici se afla casa lui Lazăr şi a surorilor sale, Marta şi Maria, unde Iisus era primit cu toată dragostea (Luca 10, 38-42), de aceea şi în Biserica Betania din Arad credem şi dorim ca duhul lui Dumnezeu să fie prezent şi să atingă inimile celor care incă nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu.

PROGRAMUL BISERICII BETANIA

Luni, 18:00 – 19:00 ->Consiliere spirituală

Luni, 19:00 – 20:30 -> Seară de rugăciune

Miercuri, 19:00 – 21:00 -> Programul tinerilor

Joi, 19:00 – 21:00 -> Serviciu divin

Vineri, 19:00 – 21:00 -> Repetiții cor

Sâmbătă, 19:00 – 21:00 -> Repetiții fanfară

Duminică, 09:30 – 12:00 și 18:00 – 20:00 -> Servicii divine


Mărturisirea de credinţă
 1. Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea (Romani 6:22).
 2. Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalităţi de apropiere de divinitate.
 3. Noi credem că botezul în apă, care se acordă per­soanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
 4. Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o procla­mare a morţii Domnului Isus Hristos.
 5. Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.
 6. Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii.
 7. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
 8. Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
 9. Noi credem în vindecările divine.
 10. Noi credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu.
 11. Noi credem că preoţia Vechiului Aşezământ a fost înlocuită în Noul Aşezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.
 12. Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinaţi în lucrare prin punerea mâinilor şi rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptăţiţi să facă acest lucru (Fapte 6:5-6; 13:2-4; 14:23; Tit 1:5).
 13. Noi credem că toţi membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri şi drepturi.
 14. Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu.
 15. Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.
 16. Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.
 17. Noi credem în datoria credincioşilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
 18. Noi credem că duminica este ziua Domnului.
 19. Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de autorităţile statului.
 20. Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de autorităţile statului.
 21. Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă (Marcu 9:38, 39; Filipeni 3:16).
 22. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma.

Istoric

Biserica Penticostală „Betania” Arad a luat ființă la data de 28 iunie 1945, când primul serviciu religios a fost oficiat în imobilul din strada Voievod Moga Nr. 52/A. Înainte de această dată s-au mai ținut adunări, în mod neoficial în casele credincioșilor, după cum urmează:

 • Pe strada Oituz, nr. 178, la familia Mladin Moise
 • Pe strada Călugăreni (astăzi Cocorilor), nr. 65, la familia Oală Petru
 • Pe strada Mierlei, nr. 20, la familia Mocanu Gheorghe
 • Pe strada Veneției,  nr. 1, la familia Ardeu Petru

La început, Biserica a avut în componența ei credincioși și din alte cartiere ale orașului. Aceștia s-au grupat mai târziu pe cartiere, ținând adunări acolo. În toamna anului 1945, credincioșii care aveau domiciliul în cartierul Micălaca au redeschis o casă de rugăciune, cei care locuiau în cartierul Bujac s-au retras treptat, ținând adunări acolo. La început numai serviciile din timpul săptămânii iar mai târziu și în zilele de duminică.
În anii 1947-1948, un grup de 15 credincioși de la „Oastea Domnului” din cartierul Micălaca Nouă au primit cuvântul lui Dumnezeu și botezul cu Duhul Sfânt, ulterior devenind membri ai Bisericii Penticostale „Betania” Arad. Dintre aceștia îi numim pe Achim Simion, Huțiu Dumitru și Urlea Ștefan, împreună cu familiile lor.

În anul 1946, credincioșii din această Biserică au primit spre găzduire un număr de credincioși veniți din Moldova, datorită situației materiale grele de acolo. Prin eforturi materiale deosebite, frații din Biserică au găzduit musafirii mai mult de un an de zile.
Prima Conferință Națională Penticostală din România a fost găzduită de către Biserica Penticostală „Betania” Arad, în data de 15-16 august 1946.

În anul 1948, în această biserică s-a organizat un curs biblic pentru perfecționarea cunoștințelor evanghelice și pastorale, la care au participat mai mulți frați din țară.
În data de 8 mai 1949, la Arad s-a organizat Primul Consiliu Bisericesc Național, în frunte cu fratele Gheorghe Bradin.

Având în vedere necesitatea completării cunoștințelor personalului din birourile permanente ale Cultului Penticostal, Biserica „Betania” a organizat în anul 1950 un curs de contabilitate.
În data de 13 Mai 1951, Biserica Penticostală „Betania” s-a mutat în imobilul din strada Vișinului nr. 51. În același an, în această clădire a avut loc al II-lea Congres Penticostal din România.
Din anul 1962 până în anul 1969, Biserica „Betania” a fost păstorită de fratele Huțiu Dumitru. Apoi, din anul 1969 până în anul 1987, pastorul Bisericii a fost fratele Mariș Alexandru, ajutat timp de șase ani de fratele Achim Simion.

În anul 1982, luna Noiembrie, are loc, în Biserica „Betania”, Adunarea Generală Electivă a filialei Penticostale Arad, fiind ales supravegheator de filială fratele Riviș-Tipei Pavel. Autoritățile vremii, însă, nu i-au acordat recunoaștere. Începând din luna decembrie a anului 1987, fratele Riviș-Tipei Pavel este pastor coordonator al Bisericii „Betania”. În tot acest timp a fost ajutat de fratele Drăgan Ioan. În anii 1977 și 1988, imobilul din strada Vișinului, nr. 51, a suferit lucrări de extindere și modernizare. Numărul credincioșilor creștea de la an la an, iar localul devenea neîncăpător. Se punea problema unui nou local dar acest lucru nu era posibil. După evenimentele din 1989 a apărut posibilitatea construirii unui nou locaș de închinare, locaş în care ne desfăşăşurăm activitatea şi în acest moment.


SLUJITORI

Tomuța Simon

PĂSTOR COORDONATOR

Riviș-Tipei Pavel

Păstor

Crișan Dănuț

PĂSTOR

VĂDEAN SIMION

PĂSTOR

PRIBEC GINEL

Prezbiter

CRIȘAN BENIAMIN

DIACON & LIDER TINERET

PREDA-MUȘAT CIPRIAN

DIACON

Nica Beniamin

DIACON


Formaţiile Bisericii

În cadrul serviciilor divine, programul este înfrumuseţat de cele două formaţii principale ale bisericii Betania: Fanfara şi Corul Mixt, dar pe langă acestea în cadrul programelor mai slujesc: corul de fete, corul de copii cât și corul bărbătesc.


Fanfară

Fanfara bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este condusă sub bagheta celor trei dirijori:

 1. Barbu Bogdan
 2. Teo Vesa
 3. Barbu Traian
Corul Mixt

Corul mixt al bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este coordonat de către:

 1. Vicenţiu Gabriel Văcean
 2. Barbu Diana
Corul de fete

Corul de fete al bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este una dintre cele patru formaţii care activează în cadrul programelor publice. Acest cor este coordonat de către:

 1. Barbu Diana
Corul bărbătesc

Corul bărbătesc al bisericii „Betania” din Gradişte, Arad, este un grup  format din fraţi aparținând bisericii Betania care dau slavă lui Dumnezeu prin vocile lor. Acest cor este coordonat de către frații:

 1. Vesa Teodor
 2.  Barbu Traian

Vă aşteptăm!