Slujire

Social

Muzica

Educatie

DOMENII SLIJIRE
BISERICA
TINERET
ECOURILE
BISERICA BETANIA
Acasa
Despre Noi
Ştiri şi Evenimente
Resurse
Slujire
Proiecte
Departamente
TRANSMISIUNE LIVE

Corul bisericii

 

Prima formaţie înfiinţă în Biserica Penticostală BETANIA, a fost corul mixt care, începând din anul 1949,în jurul pastorului şi dirijorului iniţiator Bradin Gheorghe,alaturi de Petru Ardeu şi Boici Viliam. Bagheta dirijorală a câştigat-o fratele Faur Toma, ce s-a îngrijit şi de încurajarea celor ce au urmat ca dirijori, fraţii Ghiţă Boici şi Viorel Moloci.

 

 

 

 

  Rând pe rând, pe la pupitrul corului mixt al Bisericii Penticostale BETANIA au mai trecut  următorii fraţi care au dirijat şi învăţat cântări: Mărculescu Octavian,Laza Adam, Şerban Ioan, Toader Gheorghe, Grecu Viorel, Mărgăian Ghiţa, Văcean Vicenţiu Gabriel, Voia-Tipei Mircea, Vesa Teodor, Dorin Frandeş, Borlovan Mircea respectiv Barbu Diana.Totodată pe la pupitrul corului mixt au mai trecu şi următorii fraţi care doar au dirijat: Ranca Ghiţă, Mitaru Timotei, Barbu Viorel, Barbu Traian.

 

În prezent, dirijorul corului mixt al bisericii este fratele Văcean Vicenţiu Gabriel, care este ajutat de sora Barbu Diana.


Dacă la început, adică în anul 1949, numărul fraţilor corişti a fost relativ mic, actualmente numărul lor a ajuns la 85 de persoane.         

Dacă este să vorbim de „performanţele“ acestui cor mixt, atunci trebuie subliniat faptul că ele sunt ştiute şi apreciate, în primul rând, de Domnul. Însă, pentru slava exclusivă a lui Dumnezeu, e bine să le punctăm şi noi, dând astfel de ştire tuturor cititorilor noştri. Totodată, ne folosim de acest prilej pentru a aduce mulţumiri celor care ne-au promovat, făcând posibilă participarea repetată a acestei formaţii, inclusiv pe scena Filarmonicii de Stat Arad. Astfel, menţionăm angrenarea corului mixt al bisericii la următoarele manifestări de anvergură:


 -     Zilele Muzicii Sacre – Crăciun, Ediţia I, în 15 decembrie 1993;

 

-     Zilele Muzicii Sacre – Crăciun, Ediţia a V-a, în 20 decembrie 1997;

-     Concertul Ecumenic, denumit generic: „Unitate prin Credinţă şi Cultură“, cu ocazia manifestărilor prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la măreţul Act al Unirii, concert desfăşurat în data 28 noiembrie 1998.

-     Festivalul de Muzica Creştină - Ediţia I, în parteneriat cu corul Bisericii Creştine Baptiste „Renaşterea“ Micălaca, desfăşurat în data de 27 noiembrie 2007.

-     Conferinta “Alegeti Destinul”- Sala Sporturilor Arad, desfăşurată in perioda 21-23 noiembrie 2008,cu participarea activă la toate programle conferinţei.

-     Festivalul de Muzica Creştină - Ediţia II, desfăşurat în data de 25 noiembrie 2008.

-     Concert Caritabil Inimi pentru inimi”, desfăşurat în data de15 decembrie 2008.

 


La fiecare dintre aceste ample manifestări, corul mixt a obţinut diplome de excelenţă pentru participarea de excepţie în realizarea acestor concerte, meritele fiind astfel recunoscute, atât din punct de vedere muzical, cât şi din punct de vedere al mesajului cântărilor interpretate.

 Totodată, trebuie să menţionăm angrenarea constantă a acestei formaţii în misiuni la invitaţia unor biserici din municipiul şi judeţul nostru, cât şi din ţară.

 În BETANIA se cântă… Şi tocmai de aceea, una dintre semnificaţiile acestui nume este CASA CANTECULUI ! Cântarea de laudă este o putere tainică, divină, al cărei efect este mişcarea inimilor oamenilor. Adevărata cântare de laudă adusă Domnului este cântarea adusă din toată inima. O astfel de cântare este o revărsare a recunoştinţei noastre pentru tot harul dăruit nouă oamenilor de Dumnezeu. Dacă e să mărturisim acum această virtute, o facem numai în deplin acord cu fratele Nicolae Moldoveanu, care, printre numeroasele cântări pe care le-a compus prin inspiraţie divină, a compus şi cântarea „Numai Harul, Numai Harul“.

 Cântarea este modalitatea prin care putem să ne exprimăm bucuria din inimă sau tristeţea, atunci când trecem prin suferinţe. Cântarea este instrumentul sau mijlocul prin care Dumnezeu ne mângăie sau ne alină durerile, fie că este cântată în dulcea părtăşie a familiei, într-o formaţie muzicală, într-o combinaţie de formaţii sau în comun în biserică.

 Corul mixt are un rol deosebit în cadrul seriviciilor de închinare, mai ales în cadrul serviciilor de înmormântare, deoarece lauda astfel adusă Creatorului şi Mântuitorului nostru, îi ajută pe cei prezenţi să pătrundă într-o atmosferă complexă şi benefică de închinare, părtăşie, mângăiere şi apropiere de Dumnezeu.

 Putem spune că Domnul, prin cuvintele psalmistului, ne îndeamnă să-I cântăm o „cântare înţeleaptă“ (Psalmul 47:7). Şi de ce nu, am adăuga noi, cântată cu multă măiestrie, ca pentru Domnul. Prin măiestrie trebuie înţeleasă îmbinarea armonioasă dintre cântările aşa-zis „vechi“, însă având un aranjament profesionist, şi respectiv compoziţiile noi, dar toate acestea să fie făcute pentru gloria lui Dumnezeu şi implorarea prezenţei Sale. În Psalmul 98:1 găsim următorul îndemn: „Lăudaţi pe Domnul cu o cântare nouă, căci El a făcut laudele Lui în adunarea credincioşilor.“

 Iată de ce este important ca cei înregimentaţi într-o formaţie să cânte din toată inima laudă lui Dumnezeu. Pe de o parte, numai atunci este cu putinţă ca întreaga biserică să fie inspirată în a-L lăuda pe Dumnezeu din tot sufletul. Pe de altă parte, dacă cel care cântă doar „performează“, atunci biserica va fi redusă la a fi doar „audienţă“.

 Întrucât ştim că una dintre formele de închinare la Dumnezeu este participarea activă la cântarea de laudă, noi te îndemnăm, fie că eşti membru al bisericii sau prieten al Casei lui Dumnezeu, să participi activ prin cântare, în timpul serviciilor divine, chiar şi la cântarea de corului (vezi textul afişat pe ecrane în biserică). Iar acum am vrea să-ţi punem o întrebare sinceră, şi-anume: Ce bucurie mai mare poţi să ai decât să-I cânţi Celui Atotputernic şi Sfânt, cântări inspirate, precum: „Cât de mare e Dumnezeul tău!“, „Binecuvântat fii o, Doamne!“ „Celui ce şade la dreapta Tatălui“ „El e Fântâna cu Ape Vii“ si cate altele...

Rugăciune mea, la fel de sinceră, este ca Domnul să lucreze astfel încât, atât în biserica noastră, cât şi în alte biserici, să fie tot mai mulţi dintre aceia care să dorească să-şi dezvolte, printr-o călăuzire divină, darurile muzicale pentru slava Domnului, iar tinerii să ajungă să înţeleagă cu adevărat care sunt cerinţele lui Dumnezeu pentru ca astfel să poată să ceară prin rugăciune călăuzirea divină în privinţa stabilirii standardelor muzicii creştine contemporane.

 

                Dumnezeu să-şi binecuvânteze lucrarea de mântuire şi prin cântarea de laudă!

                                   

                                                                              Dirijor: Văcean Vicenţiu Gabriel